• Opłata za przedszkole 2023/2024

    •  

      Przedszkole zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia opieki i realizowania

     z dzieckiem  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

     w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach : 08:00 - 13:00

      

     Godziny posiłków: 

     śniadanie- 9:00

     obiad-11:30

     podwieczorek- 13:30

      

      

     Informujemy, że od 1 marca 2021 roku uległa zmianie stawka żywieniowa (8,50zł).Szczegóły w dokumencie poniżej. 

     Opłaty za posiłki: *

      

     •  śniadanie - 2,00 zł
     •  obiad  -  5,00 zł
     •  podwieczorek  -  1,50 zł

                

      

     Świadczenie usług przedszkolnych (czas poza podstawą programową)

     • opłata za 1 godz. - 1,30 zł
     • opłata za drugie dziecko - 1,30 zł

      

     * Wysokośc opłat za poszczególne posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

     *Informacja o odpłatnościach za świadczenia udzielane przez przedszkole:.

      

     1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 będą zgodne z obowiązującą w roku 2023/2024 uchwałą Rady Miasta Tychy (https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=501683)
     2. Opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 będą pobierane zgodnie ze stawkami za żywienie ustalonymi przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

      

     Miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko z posiłków, na podstawie pisemnej informacji

     o jej wysokości przekazanej przez przedszkole do 5 dni po zakończeniu miesiąca,

     rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się uiszczać do 15 dnia następnego miesiąca.

      

     Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy przedszkola o nr:

     10 1240 1330 1111 0010 6083 7193

      

      

       

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach
   • /32/ 227-26-82
   • ul.Fitelberga 31
    43-100 Tychy
    Poland
  • Logowanie