• PRZEDSZKOLIADA W LIPCU

     • Szanowni Rodzice,

      Z radością informujmy, iż w naszym przedszkolu w wakacje odbywać się będą zajęcia Drużyny Kangura®.

      Zapraszamy do zapisywania się do Wakacyjnego Programu Zajęć Drużyny Kangura poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://zapisy.przedszkoliada.pl/zapisy-mi-12/ 

      Zapisy wystartowały 19.06.2024.

      Jednocześnie informujemy, że aktualna umowa wygasa 30.06.2024.

      Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 60 zł. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Czas trwania: 30 minut. W przypadku urlopu i wysłania wiadomości e-mail na adres biuro-slask@przedszkoliada.pl opłata zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

      Czteroletni autorski Program Zajęć Rozrywki Ruchowej Drużyny Kangura® od PRZEDSZKOLIADA.PL - jest projektem unikalnym, cyklicznym, systemowym, spójnym i atrakcyjnym, skierowanym do dzieci w wieku 3-6 lat. 

      Drużyna Kangura®, to aktywna podróż po Powerkuli z Kangurem i jego Zwierzo-Przyjaciółmi. Każda podróż rozwija dzieci wszechstronnie fizycznie, uczy podstaw piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Rozwija wyobraźnię, wiedzę o planecie, ucząc przy tym współpracy w grupie i idei Fair Play. Przeciwdziała otyłości i zapobiega zwolnieniom z WF. W Drużynie Kangura nie ma rywalizacji, u nas wszyscy wygrywają!

      Głównym celem Programu Zajęć Rozrywki Ruchowej Drużyny Kangura®, jest rozwijanie i kształtowanie u przedszkolaków naturalnej chęci i potrzeby ruchu, zaspokojenie chęci spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach, przy jednoczesnym rozwijaniu wyobraźni i wiedzy o planecie. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu, teraz i w przyszłości.

      ZAPRASZAMY!

     • UBEZPIECZENIE-ZGŁOSZENIE SZKODY

     • Drodzy Rodzice, jeśli chcecie zgłosić szkodę swojego dziecka, to należy podejść do sekretariatu po numer polisy. Szkodę można zgłosić internetowo na stronie: https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia lub udając się osobiście do placówki na ul. Dąbrowskiego 95A.

      W razie pytań prosimy kontaktować się z firmą Hestia. 

      Kontakt do ubezpieczyciela: 606-940-625.

     • RADA RODZICÓW-WPŁATY

     • Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców przyjmujemy w sekretariacie lub prosimy dokonywać przelewu na nr konta:

       45 8435 0004 0000 0008 8473 0001

      W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

      Wpłata na Radę Rodziców jest dobrowolna. 

       

     • Mobiportal-informacje

     • MobiPortal  jest to platforma do wymiany informacji pomiędzy placówka oświatową, a rodzicami. Po zalogowaniu się do portalu rodzic ma możliwość podglądu obecności dziecka oraz posiłków. Za pośrednictwem portalu są również wystawiane rachunki za przedszkole. Szczegółowe informacje będą przedstawione Państwu na zebraniach. Informacja dotyczy rodziców dzieci, które rozpoczeły po raz pierwszy naukę w naszym przedszkolu. 

      Poniżej umieszczamy instrukcję po mobiportalu: 

      mobiPortal_-_Instrukcja_obslugi_dla_rodzica(1).pdf

      W razie pytań prosimy zgłosić się do sekretariatu. 

     • Wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach

     • Ośrodek świadczy pomoc psychologiczną oraz poradnictwo socjalne, a w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia pomoc w formie schronienia, osobom będącym w kryzysie. W związku z tym osoby doświadczające przemocy w rodzinie, czy  przeżywające inne trudności życiowe, również te związane z trudnym czasem pandemii i izolacji społecznej,mogą bezpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów  Ośrodka.

      Więcej informacji w poniższych linkach:

      Informacja_OIK_MOPS_zdj..pdf

      ulotka_OIK.pdf​​​​​​​

     • WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA

     • PROSIMY, ABY KAŻDY PRZEDSZKOLAK W PIERWSZYM DNIU PRZYJŚCIA MIAŁ ZE SOBĄ: 

      •    worek na buty (podpisany)
      •    zmienne obuwie na gumowej białej podeszwie
      •    ubranie zapasowe (bielizna, koszulka, getry itd.)

      Drodzy Rodzice, w miarę możliwości bardzo prosimy o przyniesienie ręczników papierowych oraz chusteczek (do wyciągania w pudełku). 

      Dziękujemy. 

       

    • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
     • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

     • Przypominamy, że dziecko z przedszkola powinno być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. W szczególnych przypadkach dziecko może być odbierane przez inne osoby, jeżeli rodzice wcześniej złożą u nauczycieli pisemne upoważnienie. Upoważnienia znajdują się w szatni przedszkola. Nie wydajemy dzieci na prośby telefoniczne.

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach
    • /32/ 227-26-82
    • ul.Fitelberga 31
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie